obszary zastosowań | TRANSLATOR 24/7

Przykłady obszarów zastosowań usługi TRANSLATOR 24/7

Serwis tłumaczeń ustnych przez telefon dla sieci IQ, centra zatrudnienia, szkoły i placówki edukacyjne
Pomaga posługującym się różnymi językami dzieciom, rodzicom i dorosłym w komunikacji, przekazywaniu informacji i pozyskiwaniu danych personalnych etc.

Serwis tłumaczeń ustnych przez telefon dla szpitali, oddziałów ratunkowych i służby zdrowia
Umożliwia wyjaśnienie historii medycznej i zapewnia należytą informację i omówienie wywiadu lekarskiego w przypadku zagranicznych pacjentów.

Serwis tłumaczeń ustnych przez telefon dla schronisk dla uchodźców oraz ośrodków tymczasowego zakwaterowania
Pomaga zminimalizować bariery językowe w przypadku opieki i przyjmowania uchodźców.

Serwis tłumaczeń ustnych przez telefon dla przedsiębiorstw przemysłowych

Serwis tłumaczeń ustnych przez telefon dla urzędów i gmin oraz organizacji charytatywnych (tzw. przekład środowiskowy)
Pomaga ludziom w wielu sytuacjach życia powszedniego, którzy nie posługują się językiem niemieckim.

Co oznacza przekład środowiskowy?
Pojęciem przekładu środowiskowego najczęściej określa się formę tłumaczenia ustnego, w przypadku którego trzeba tłumaczyć ustnie dla całych grup osób, przykładowo dla rodzin.

Często chodzi przy tym o uchodźców lub imigrantów, dla których należy dokonywać tłumaczenia dla urzędów i agencji opieki społecznej.

Przed tłumaczem ustnym, który chce działać w zakresie przekładu środowiskowego, stawiane są różne wymagania.

Między innymi musi on oczywiście perfekcyjnie opanować wymagane języki, przy czym należy mieć na uwadze, że częściowo mamy tu do czynienia z mniejszościami językowymi i szczególnymi dialektami (na przykład języki plemion afrykańskich), które nie należą do szerokich mas powszechnie stosowanych języków.

Poza tym tłumacz ustny musi wykazywać się odpowiednią znajomością natury człowieka i posiadać zdolności negocjacyjne oraz być w stanie rozmówić się z innymi osobami.